Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 07, 2005

No 159

Image Hosted by ImageShack.us Bartolomeo Cesi (Ιταλία)
.
Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την πάρα φύσιν, ομοίως τε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν αρσέσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι, και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες.

Προς Ρωμαίους, 1. 26-27

Ή ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι; Μη πλανάσθε’ ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται, ούτε πλεονέκται, ούτε κλέπται, ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι.

Προς Κορινθίους Α΄, 6. 9-10

Ειδώς τούτο, ότι δικαίω νόμος ου κείται, ανομοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβάσι και αμαρτωλοίς, ανοσίοις και βέβηλοις,, πατρολώαις και μητρωλαίς, ανδροφόνοις, πόρνοις, αρσενοκοίτας, ανδραποδισταίς, ψεύσταις, επιόρκοις και ει τι έτερον τη υγιαινούση διδασκαλία αντίκειται, κατά το ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, ό επιστεύθην εγώ.

Προς Τιμόθεον Α΄, 1. 9-11

1 σχόλιο:

κ.σ. είπε...

«Αλγώ επί σοι, αδελφέ μου Ιωνάθαν· ωραιώθης μοι σφόδρα, εθαυμαστώθη η αγάπησίς σου εμοί υπέρ αγάπησιν γυναικών.»

(Ο Δαβίδ για τον Ιωνάθαν από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών - 1/α 26)

Ούτε η Παλαιά ούτε η Καινή διαθήκη «καταδικάζει» την ομοφυλοφιλία. Και όσοι προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν κατά της αναγκαιότητας της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και της θεσμικής κατοχύρωσης των αιτημάτων τους, επιστρατεύοντας αποσπάσματα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, παραβλέπουν το γεγονός ότι ο Χριστός ουδέποτε «κατεδίκασε» τους ομοφυλόφιλους. Αντίθετα η κεντρική διδασκαλία του βασίζεται στην αγάπη.

Το «αγαπάτε αλλήλους» δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πρόταση ζωής. Και όσο κάποιοι "χριστιανοί" ή "εκπρόσωποι" της Εκκλησίας επιμένουν να αντιδρούν με μισάνθρωπα κηρύγματα, τόσο το «αγαπάτε αλλήλους» παραμένει κενό γράμμα. Και άλλο τόσο μας απομακρύνουν περισσότερο από την πίστη στον Χριστιανισμό, ενώ παράλληλα εφοδιάζουν με νέα όπλα τους πολέμιους του για περισσότερες επιθέσεις.«και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου
πάντων υμών εις αλλήλους»

...κάπως έτσι μοιάζει να ’ναι η αγάπη.
Να χαρείς στη χαρά του διπλανού σου
που εκείνος πέτυχε
κάτι που γι’ αυτό εσύ αγωνίζεσαι ακόμα.
...
Κάπως έτσι μοιάζει να ’ναι η αγάπη.
Να του χαρίσεις
όχι αυτό που θαρρείς πως ζητιανεύει,
αλλά αυτό που του χρωστάς.
...
Κάπως έτσι μοιάζει να ’ναι η αγάπη.

(Ανδρέας Θωμάς)