Πέμπτη, Φεβρουαρίου 21, 2008

No 514

Image Hosted by ImageShack.usKeith Haring (ΗΠΑ)
.
Είναι γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταγράψει κανείς τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρατηρούνται στη σεξουαλική συμπεριφορά των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο δείγμα του γενικού πληθυσμού που θα επιτρέψει τον εντοπισμό ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ατόμων με τέτοιες εμπειρίες ώστε να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανείς να μελετήσει την ομοφυλοφιλία/αμφιφυλοφιλία χωρίς να λάβει υπόψη ότι η ύπαρξη και η έκφρασή τους εξαρτώνται άμεσα από το κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Υπάρχουν για παράδειγμα χώρες, όπως η Ολλανδία και οι Σκανδιναυικές χώρες, όπου η ομοφυλοφιλία αναγνωρίζεται επίσημα και με νόμους του κράτους (π.χ. στο σώμα της Ολλανδικής αστυνομίας και στο στρατό αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ομοφυλοφιλία) και άλλες, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία και η Ιταλία, όπου είναι ακόμα ισχυρή η επιρροή της Κθολικής Εκκλησίας που προωθεί την ετεροφυλοφιλική σχέση και δε δέχεται εύκολα άλλες μορφές σεξουαλικών σχέσεων. Μερικοί άλλοι παράγοντες που διαφοροποιούν τις χώρες ως προς την έκφραση και αποδοχή της ομοφυλοφιλίας είναι ο βαθμός αστικοποίησης κάθε χώρας, όσο δηλαδή πιο αστικοποιημένη είναι μια χώρα τόσο πιο εύκολα εκφράζεται η ομοφυλοφιλία, πόσο δεκτική είναι σε επιρροές από άλλες χώρες και πόσο απομονωμένη ή ανεξάρτητη είναι πολιτιστικά. Σε πολλές χώρες υπάρχουν οργανωμένες κοινότητες ομοφυλόφιλων/ αμφιφυλόφιλων, οι οποίες επιτρέπουν την ευκολότερη δικτύωση αυτών των ατόμων και την ευκαιρία να συναντηθούν και να αναπτύξουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Στις έρευνες που γίνονται για τη σεξουαλική συμπεριφορά εντοπίζεται πάντοτε ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων που δηλώνουν ομοφυλόφιλοι/αμφιφυλόφιλοι και έτσι δεν μπορεί να διερευνηθεί η σεξουαλική συμπεριφορά τους ή να καταγραφούν συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Έλλη Ν. Ιωαννίδου-Καπόλου, Δημοσθένης Αγραφιώτης: Σεξουαλικότητα(ες) στα χρόνια της αβεβαιότητας και του AIDS. Η νέα ερωτική σχέση Ελλήνων και Ευρωπαίων. Συγκριτική προσέγγιση (Πολύτροπον)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

H περιγραφή του βιβλίου είναι από το perizitio.gr:

Η σεξουαλικότητα, οι σεξουαλικές πρακτικές και γενικότερα η ερωτική συμπεριφορά του ατόμου υπήρξε αντικείμενο μελέτης από διαφορετικούς χώρους (λογοτεχνία, ποίηση, ιατρική, βιολογία κ.λπ.) διαμέσου των αιώνων. Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν διαφορετικές πτυχές κάθε φορά, αν και θρησκευτικοί και ηθικοί φραγμοί δεν επέτρεπαν τη δημόσια συζήτηση αυτών των θεμάτων και υπήρξαν μεγάλες χρονικές περίοδοι όπου οι απαγορεύσεις όχι απλά στην αναφορά αλλά ακόμα και στη "σκέψη" αυτών των ζητημάτων ήταν επιβεβλημένες. Η εμφάνιση της επιδημίας του AIDS τη δεκαετία του 80 τοποθέτησε αυτά τα θέματα σε άλλη βάση. Πέρα από τον ανοικτό και δημόσιο διάλογο για ό,τι σχετίζεται με τη σεξουαλική συμπεριφορά, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση και καταγραφή ορισμένων πτυχών της με στόχο το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκστρατειών ενημέρωσης και πρόληψης.