Τετάρτη, Αυγούστου 31, 2011

No 768

Robert Bliss (ΗΠΑ)

Μία από τας συχνοτέρας και φοβερωτέρας δια το άτομον και το κοινωνικόν σύνολον διαστροφάς είναι η ομοφυλοφιλία. Έκατομμύρια ανθρώπων εις όλον τον κόσμον, πάσης φυλής και παντός φύλου και ηλικίας, βασανίζονται από την φοβεράν αυτήν διαστροφικήν μάστιγα, η οπόια καταστρέφει την ζωήν, το μέλλον και την εξέλιξιν των ανθρώπων. Όταν εκδηλωθή και ενσκήψη εις την νεότητα, τα όνειρα αρχίζουν να περνούν, αι ελπίδες να σβύνουν, οι πόθοι να χάνονται, και οι θρήνοι και τα δάκρυα είναι οι πιστοί και αχώριστοι σύντροφοι της ζωής. Πένθη και δάκρυα είναι οι μαύροι συνοδοιπόροι της ασκόπου ζωής, οι θλιβεροί συνοδοί της σβυσμένης ορμής, δια την σεξουαλικήν ζωήν των ομαλών, υγιών και ευτυχισμένων ανθρώπων. Το όραμα της οικογενείας απομακρύνεται, ο πόθος και η επιθυμία των παιδιών εξαφανίζονται, και η ζωή εις πολλούς από τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους καθίστανται μαρτυρική, βαρετή και ανουσία, χωρίς σκοπόν και χωρίς περιεχόμενον.

Γεωργίου Κ. Ζουράρι: Η σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων. Η ελληνική επιστήμη απαντά εις τον Κίνσεϋ (Μέλισσα)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"...πένθη και δάκρυα είναι οι μαύροι συνοδοιπόροι της ασκόπου ζωής..."

Αποφάσισα στο εξής να κλαίω τρίς ημερησίως και μια φορά το μήνα να πενθω βαρύτατα.

Ετσι για να μαι συμβατός με την "επιστημη"

panos είπε...

Μπορώ να έχω ένα αντίγραφο από το βιβλίο του Ζουράρη παρακαλώ; Κάπου ισχυρίζεται ότι μαθήτευσε με τον Hirschfeld στο Βερολίνο. Εχει σημασία (για την έρευνα) να εξακριβωθεί αν αυτό αληθεύει!