Τετάρτη, Φεβρουαρίου 29, 2012

No 800


Ο Βίος του Θεμιστοκλή επαναφέρει το ίδιο θέμα με μεγαλύτερη συντομία. Ο Αριστείδης και ο Θεμιστοκλής εμφανίζονται ως οι ερασταί , ο Στησίλεως ως ο ερώμενος, που χαρακτηρίζεται παις, ο οποίος μεγαλώνει και χάνει την ομορφιά του. Αυτό το επεισόδιο του ερωτικού ανταγωνισμού παρατίθεται από τον Πλούταρχο με επιφύλαξη, ως λεγόμενο του Αρίστωνα. Αυτός ο τύπος ιστορίας ανήκει προφανώς σε μια αρχαία παράδοση που ανέρχεται στον 3ο αιώνα π.Χ. Για τον Αρίστωνα, η ιστορία αυτή δίνει μια εξήγηση για τη σταθερή πολιτική αντιπαράθεση που πρόκειται να σημαδέψει τη ζωή των δύο ανδρών. Για τον Πλούταρχο, του επιτρέπει να θέσει στο ίδιο επίπεδο τον ερωτικό και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Η διήγηση της στράτευσης στην πολιτική ζωή τόσο του Θεμιστοκλή όσο και του Αριστείδη ακολουθεί αμέσως ύστερα από το επεισόδιο αυτό. Ο Πλούταρχος και στους δύο Βίους θα επιμείνει να διαχωρίζει τους δυο άνδρες ως προς τη ζωή και τα ήθη τους. Όμως το επεισόδιο που εισάγει τον πολιτικό ανταγωνισμό τους είναι κοινό και για τους δυο: αμφότεροι. Ένα ερωτικό πάθος για ένα νέο άνδρα, μια περιπέτεια που θα την κατατάσσαμε στην ιδιωτική ζωή των προσώπων, χρησιμοποιείται για την αποτίμηση ενός καθαρά πολιτικού στοιχείου συμπεριφοράς.
[…]
Ο έρωτας μεταξύ αγοριών δεν παρουσιάζεται πάντοτε με θετικό τρόπο. Στην ιστορία του ανταγωνισμού του Θεμιστοκλή και του Αριστείδη, το πάθος για το Στησίλεω κρίνεται υπερβολικό από την στιγμή που απευθύνεται σε ένα νέο άνδρα που δεν είναι πλέον «ωραίος» και επειδή οι συνέπειες του είναι μια πραγματική στάσις μεταξύ των δυο ανδρών.

Violaine Sebillotte Cuchet, Nathalie Ernoult (επιμ.): Προβλήματα του φύλου στην αρχαία Ελλάδα (University Studio Press)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Γυναίκες χορεύουν πυρρίχη -έναν ένοπλο χορό συστατικό της αρσενικότητας-, αθηναίοι έφηβοι δίνουν τον όρκο επικαλούμενοι ως μάρτυρες μια ομάδα γυναικείων θεοτήτων, γυναίκες, οι Σαβίνες βρίσκονται στις απαρχές της ρωμαϊκής concordia, και ο Πλάτων ζητά από τις γυναίκες της "Πολιτείας" να γίνουν φύλακες της πόλεως, άρχοντες και πολεμιστές. Γύρω από αυτά τα παραδείγματα και από πολλά άλλα η ερευνητική ομάδα "Φαιακία" αποφάσισε να ανοίξει το φάκελο του φύλου για τον αρχαίο κόσμο συνεχίζοντας την έρευνα που διεξάγεται εδώ και κάποια χρόνια για το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των φύλων και τον ορισμό των έμφυλων ρόλων.

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων που θέτει η χρήση της κατηγορίας του κοινωνικού φύλου στην αρχαία ιστορία, αποτίμηση η οποία, επειδή η πραγμάτευση όλων των δυνατών θεμάτων δεν είναι εφικτή, προτείνει μια καινούρια προσέγγιση του μεγαλύτερου μέρους των διάφορων πηγών που διαθέτουμε (επιγραφικών, παπυρολογικών, αρχαιολογικών, λογοτεχνικών). Υποθέτει επίσης ότι η ανάδειξη της δυναμικής των έμφυλων ταυτοτήτων μας επιτρέπει να διαβάσουμε με διαφορετικό τρόπο την κοινωνική και πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου αλλά και των σύγχρονων κόσμων.